Campus Indre Østfold

Campus Indre Østfold er etablert på Kulturtorget i Mysen. Her ligger et av fem undervisningssteder for Fagskolen i Viken. I tillegg skal det bli etablert et høgskoletilbud her. 

Fagskolen i Viken med studiested i Mysen

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning på Campus Indre Østfold som ligger på Kulturtorget i Mysen.

De har tre utdanningstilbud innen helse- og oppvekstfag og et innen tekniske fag:

  • Barn med særskilte behov
  • Observasjon- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Fleksibel digitalisert automatisering
  • Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Søknadsfristen er 15. april.

Her finner du mer informasjon om studietilbudet (Fagskolen i Viken)

Høgskolen i Østfold med studiested i Mysen

Høgskolen i Østfold (HiØ) etablerer bachelorutdanning i sykepleie på Campus Indre Østfold, med studiested på Kulturtoget i Mysen. Allerede i 2023 vil det være mulighet for at et betydelig antall studenter kan følge deler av undervisningen fra Mysen og mange studenter vil ha sin praksis i vår region.

Fra høsten 2024 vil HiØ tilby bachelorutdanning i sykepleie som et eget studietilbud på Campus Indre Østfold.  Dette vil være et desentralisert tilbud på heltid over 3 år.

Vi legger ut mer informasjon om dette tilbudet etter hvert.

Her finner du mer informasjon om sykepleiestudiet (Høgskolen i Østfold)

Hva er Campus Indre Østfold?

Det er et utdanningssamarbeid mellom kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet. 

Utdanningen vil driftes av fagmiljøet tilknyttet HiØ og Fagskolen i Viken, med en kombinasjon av digitale ressurser og digital og fysisk undervisning.

Studiested er Kulturtorget i Mysen sentrum, tidligere Mysen skole. Her finnes store og små undervisningsrom, grupperom, festsal, innbyggertorg og bibliotek, kafé med mer.

Studiestedet ligger sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon. Toget bruker 10 minutter fra Mysen til Askim og 53 minutter til Oslo, og det er nå gode togforbindelser til Rakkestad.