Spørsmål i politiske møter

Spørsmål og svar i kommunestyremøtet 16. september 2021

Spørsmål og svar i kommunestyremøtet 4. mai 2021


Spørsmål og svar i kommunestyremøtet 23. mars 2021


Spørsmål og svar i kommunestyremøtet 10. februar 2021