Plan- og bygningsutvalget

Plan- og bygningsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver knyttet til matrikkellova og plan- og bygningsloven, inkludert utarbeiding av kommuneplanens arealdel i nært samarbeid med samfunnsutvalget. 

Innstilling- og beslutningsmyndighet

Informasjon om utvalgets innstilling- og beslutningsmyndighet finner du i vårt politiske reglement.

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over utvalgets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her