Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver knyttet til folkehelse, oppvekst, helse, omsorg og sosioøkonomiske forhold.

Livsløpsutvalget skal utrede og sørge for den overordnede planleggingen av kommunens tjenester innenfor de fagområder som er lagt til utvalget. Utvalget skal også evaluere og gjennomføre planer innenfor de fagområder som er lagt til utvalget. 

Innstilling- og beslutningsmyndighet

Informasjon om utvalgets innstilling- og beslutningsmyndighet finner du i vårt politiske reglement.

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over utvalgets medlemmer

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her