Rovvilt

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har ansvaret for forvaltningen av store rovdyr i Indre Østfold. Gjennom store deler av året bedriver Statens Naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter innsamling av DNA og sporing av store rovdyr, for å levere datagrunnlag til forskning og forvaltning.

Rovdata behandler dataene som legger grunnlaget for bestandsrapporter som blir brukt i forvaltningen. Statens Naturoppsyn er underlagt Miljødirektoratet. 

Les mer om Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt

Les mer om Statens Naturoppsyn (SNO)

Les mer om Rovdata her

Rovviltprosjekt

Indre Østfold har et eget Rovviltprosjekt.

Les om Rovviltprosjektet

Ønsker du å levere DNA eller melde fra om spor eller observasjoner til Statens Naturoppsyn? Ta kontakt med din lokale rovviltkontakt. 

Regionalt rovviltansvarlig  

Ida Glemminge
Telefon 996 26 836 

Rovviltkontakter 

Glenn Kristian Storbråten
Telefon: 994 23 110

Remi Andre Kopperud
Telefon: 905 33 118

Kontaktperson for generelle henvendelser om rovvilt i Indre Østfold er vilt- og utmarksrådgiver Pål Sindre Svae.
Telefon: 905 50 982