Rovvilt

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har ansvaret for forvaltningen av store rovdyr i Indre Østfold. Gjennom store deler av året bedriver Statens Naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter innsamling av DNA og sporing av store rovdyr, for å levere datagrunnlag til forskning og forvaltning.

Rovdata behandler dataene som legger grunnlaget for bestandsrapporter som blir brukt i forvaltningen. Statens Naturoppsyn er underlagt Miljødirektoratet. 

Les mer om Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt

Les mer om Statens Naturoppsyn (SNO)

Les mer om Rovdata her

Regionalt rovviltansvarlig  

Ida Glemminge
Telefon 996 26 836 

Rovviltkontakter 

Glenn Kristian Storbråten
Telefon: 994 23 110

Morten Mikalsen
Telefon: 932 40 870

Kontaktperson for generelle henvendelser om rovvilt i Indre Østfold er vilt- og utmarksrådgiver Pål Sindre Svae.
Telefon: 905 50 982