Vannområder

For å oppnå god vanntilstand i lokale vannforekomster (bekker, elver og vann/innsjøer), har EU vedtatt et vanndirektiv.

Se Vanndirektivet

Dette legger føringer for hvordan vi skal nå målet. Landet er derfor delt inn i vannregioner, hvor Indre Østfold inngår i Vannregion Glomma.

Les om Vannregion Glomma

Denne vannregionen er videre delt inn i vannområder med utgangspunkt i nedbørsfelt.  

Les mer om vannområdene

Indre Østfold kommune inngår i vannområdene ØyerenHaldenvassdragetGlomma Sør og Morsa

Vannområdenes oppgave er å koordinere vannforvaltningen tverrfaglig og på tvers av kommune-, og fylkesgrenser. Kommunen er representert i ulike faggrupper i alle vannområdene, bortsett fra Haldenvassdraget