Verneområder

I Indre Østfold kommune er det 19 naturreservater, i tillegg til et fredet tre i Askim. Kommunen har forvaltningsansvar for mange av naturreservatene i tidligere Trøgstad kommune.

Naturreservater der Indre Østfold kommune har forvaltningsansvar 

 

Naturreservater der Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken har ansvar

 

Faktaark for alle naturreservatene finnes i Naturbase