Bekjempelse av Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks er to- eller flerårig I spiringsåret utvikles kun en rosett, stengel og blomst kommer først ett eller flere år senere. Planten dør som regel etter blomstring. Kan blir 2-4 meter høye med stengeldiameter opp til 10 cm. Planten formerer seg kun med frø og kan ha en frøproduksjon på 40 - 50 000 frø per plante. Frøene spres med vann og luftstrømmer fra trafikk der plantene står nær vei.

Se fagus.no for utfyllende informasjon

Kommunen bruker store ressurser på å bekjempe kjempebjørnekjeks på prioriterte områder langs vann.

Bekjempelsesmetoder

Bekjempelse må skje tidlig i sesongen mens planten er cirka 15-20 cm høy og på en så grundig måte at ingen av plantene rekker å utvikle frø. Aktuelle bekjempelsesmetoder er rotkutting, slått og sprøyting. Uansett hvilken bekjempelsesmetode som velges må planter som har utviklet frøstand eller er avblomstret fjernes. Planter som er i ferd med å sette frø skal pakkes i en tett sekk og sendes til forbrenning. Spredning av frø må forhindres. Man må for eksempel unngå å kaste blomstene i komposten. Utstyr brukt til bekjempelse bør rengjøres etter bruk for å hindre spredning.

Rotkutting

Roten kuttes med en spiss spade eller lignende under vekstpunktet, cirka 15-20 cm under bakken. Etter kutting kan plantene bli liggende på stedet, men de må ikke ha kontakt med rennende vann og røttene må ikke ha kontakt med jorda. Planten visner da som regel i løpet av et par uker. Se www.fagus.no for utfyllende informasjon om rotkutting.

Slått

Slått er mest aktuelt på tette forekomster eller lokaliteter. Plantene kan slås mekanisk med gressklipper, gresstrimmer eller traktor. Det er viktig at det slås så langt ned mot bakken som mulig. Slåtten bør utføres i slutten av mai eller begynnelsen av juni og gjentas hver tredje uke fram til begynnelsen av september for å hindre at plantene rekker å utvikle blomster og frukt. Slåtten må følges opp flere år etter hverandre for å utarme plantene. 

Kjemisk bekjempelse

Kjemisk bekjempelse er mest effektivt på unge planter. Første sprøyting med kjemiske plantevernmidler utføres tidlig i sesongen, før plantene er 15-20 cm høye. Det skal sprøytes direkte på plantenes blader slik at andre arter rammes i minst mulig grad. Forekomsten oppsøkes så i juni, juli og august. Tiltaket skal skje i henhold til Forskrift om plantevernmidler og skal utføres av fagpersonell. Av miljøhensyn bør sprøyting utføres i minst mulig grad. Dette gjelder særlig langs vassdrag.

Unngå skader på huden

Kjempebjørnekjeks har plantesaft som er fototoksisk, dvs. at man kan få skader på hud som er eksponert for plantesaft og sol. Man kan altså få store solforbrenningsskader av å få plantesaft på huden. Skal man arbeide med kjempebjørnekjeks, er det derfor viktig å beskytte seg godt og ta følgende hensyn:

  • Heldekkende/relativt tykke arbeidsklær/regnklær, gummistøvler, gummihansker og vernebriller eller ansiktsskjerm.
  • Unngå å få plantesaft i ansiktet, særlig i øynene.
  • Skyll rikelig med rent vann hvis du får plantesaft på huden eller i øynene (sørg for å ha vann tilgjengelig ved arbeid med kjempebjørnekjeks).
  • Dusj etter endt arbeidsøkt og vask tøyet.

Det er større fare for solforbrenningsskader ved arbeid på solrike dager.