Krepsepest

Krepsepest er den største trusselen for edelkrepsen og vi trenger din hjelp til å hindre videre spredning. Signalkreps er spredd av mennesker, og er bærer av krepsepest. Pesten spres også via ferdsel mellom vassdrag.

Her ser du hva du kan gjøre for å hindre spredning av krepsepest:

Dette kan du gjøre for å hjelpe:

  • Ikke flytt signalkreps til nye vassdrag.
  • Båt og utstyr skal være helt tørt eller desinfisert før det brukes i nye vassdrag.
  • Bruk kun agn og åte fra samme vassdrag.

Slik desinfiserer du:

  • Vask grundig med klor (1 dl klorin til 2 liter vann).
  • La klorløsningen virke i 10 minutter.

Ved funn av død eller syk kreps, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Mer informasjon finner du på mattilsynet.no