Upes vēžu mēris

Upes vēžu mēris ir lielākais apdraudējums platspīļu upesvēžiem, un mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai novērstu tā tālāku izplatīšanos. Signālvēžu izplatību nodrošina cilvēks, un šie vēži ir upes vēžu mēra pārnēsātāji. Mēris izplatās arī ar satiksmi starp ūdensceļiem.

Ko jūs varat darīt, lai palīdzētu:

  • nepārvietojiet signālvēžus uz jauniem ūdensceļiem
  • laivām un aprīkojumam pirms lietošanas jaunos ūdensceļos jābūt pilnīgi sausiem vai dezinficētiem
  • izmantojiet ēsmu un barību tikai no tās pašas ūdensteces


Kā dezinficēt:

  • rūpīgi nomazgājiet ar hloru (1 dl hlora uz 2 litriem ūdens)
  • ļaujiet hlora šķīdumam iedarboties 10 minūtes

Ja atrodat mirušus vai saslimušus vēžus, zvaniet Pārtikas pārvaldei (Mattilsynet) pa tālruni + 47 22 40 00 00.

Vairāk informācijas vietnē mattilsynet.no