Stutfosstjern

Fiskemulighetene i Stutfosstjern forvaltes av Askim og omegn JFF. I Stutfosstjern er det en god bestand av ørret, og årlig settes det her ut om lag 200 ørret i ulike aldersklasser.

Hvor kan jeg kjøpe fiskekort?

  • Intersport Spydeberg
  • Fiskekort kjøpes av Askim og omegn JFF med Vipps til #19886

Fiskeregler 

  • Det er minstemål på ørret på 35 cm.
  • Dagskvoten er på 1 fisk per person.
  • Det er lov å fiske hele året, men det er ikke lov med isfiske.