Allemannsrett og ferdselsregler

Alle har rett til å ferdes fritt i utmark, uavhengig om området er privat eller offentlig. Med rettigheten følger også ansvar.

Du er velkommen til å bruke fri- og friluftslivsområdene. Friluftsloven slår fast alles rett til å ferdes i utmark, uavhengig om området er privat eller offentlig, men det er en frihet under ansvar. 

Følgende generelle regler er satt opp ut fra overordnede lovbestemmelser og vanlig skikk og bruk:

 • Parkér bare på anvist plass. Ønsker du å parkere andre steder, bør du spørre grunneieren om tillatelse.
 • Respekter plante- og dyrelivet.
 • Hund skal alltid holdes under kontroll, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse. I perioden 1. april til 20. august må hunder holdes i bånd.
 • For å verne mot unødig slitasje på vegetasjonen, ber vi om at eksisterende stier benyttes.
 • Vis hensyn, unngå den private sonen nær hus og hytter.
 • Ta hensyn til andre brukere.
 • Tråkk ikke i åkeren, la vanningsanlegg og annen landbruksredskap få stå i fred.
 • Respekter gravrøyser. Ikke flytt eller fjern stein.
 • Bruk av ild og opptenning av bål må ikke foregå på svaberg. Unngå bruk av engangsgrill direkte på fjell eller på bakken. I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å tenne ild i skog og mark uten tillatelse fra kommunen.
 • Motorisert ferdsel er ikke tillatt i utmark. På privat vei må du ha tillatelse fra grunneier for å kjøre motorkjøretøy. Dette gjelder også moped, firehjuling mv.
 • Sykling må skje i tilpasset hastighet. Vis hensyn til andre som ferdes i området.
 • Du kan sette opp telt i utmark i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse, dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse.
 • Rydd opp etter deg, ta med eget avfall hjem.

Miljødirektoratets sider gir svar på noen ofte stilte spørsmål om lover og regler i utmark