Tre nye miljøfyrtårn i Indre Østfold kommune

Tre nye miljøfyrtårn i Indre Østfold kommune

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning og er et konkret verktøy for å redusere klima- og miljøbelastningen i virksomheter.

18. juni hadde ordfører Saxe Frøshaug, sammen med seksjon næring, gleden av å dele ut tre nye Miljøfyrtårnsertifikater til veldig ulike bedrifter i kommunen vår.

Felles for de tre bedriftene er at de opplever at de må kunne vise til at de tar et miljøansvar for å bli prioritert i konkurransen som leverandør av sine tjenester. Derfor anser de at dokumentasjon på miljøsertifisering er et konkurransefortrinn.

Et økende antall oppdragsgivere i både privat og offentlig sektor, også Indre Østfold kommune, stiller miljøkrav til tilbydere når de kjøper inn varer og tjenester. Det å bruke innkjøpsmakten nevnes av mange som et av de viktigste virkemidlene både myndigheter og privat sektor har for å nå sine miljømålsettinger. Ofte etterspørres det et anerkjent system for miljøledelse når det lyses ut oppdrag. Det er kun Miljøfyrtårn og to andre ordninger (ISO 14001 og EMAS) som er offisielt anerkjente som dokumentasjon for dette i Norge. Ved å presentere en anerkjent miljøsertifisering i anskaffelser kan bedriftene oppnå miljøeffekt, grønn innovasjon, konkurransefortrinn, omdømmeforbedring og kostnadsbesparelser.

Mysen Bilglass

Mysen Bilglass er en del av Riis Bilglass. Daglig leder Inge Olav Bekkevar kunne fortelle at hoveddelen av forretningen i dag ikke er bilglass, men polering og restaurering av biler.

I arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering har bedriften hatt en stor jobb med å finne miljøvennlige alternativer i en bransje som generelt bruker mye kjemikalier. Eierne av Mysen Bilglass har imidlertid funnet miljøvennlige bilsjampoer, poleringsmidler og produkter som tilfredsstiller Miljøfyrtårns krav. Bedriften som ligger strategisk til ved innkjørselen til Mysen sentrum, har et showroom, med god eksponering mot Vandugbakken. Der vises det skinnende og nypolerte biler fram, ofte innen et luksussegment. Mysen Bilglass har fått omdømme for å være en svært seriøs aktør i bransjen, med en kundemasse fra Indre Østfold og Oslo som vil ha den beste pleie for bilene sine.

- Det å bli Miljøtårnsertifisert har en stor verdi for oss, for å vise kundene våre at vi er en seriøs aktør i bransjen, sier Bekkevar.

Maxbo Trøgstad

Maxbo Trøgstad Torper var andre bedrift på listen. Maxbo sier at mye av miljøfyrtårnsertifisering går på å systematisere allerede eksisterende rutiner. Unødvendig plastemballasje skal fjernes og treprodukter skal kunne spores til opprinnelsesstedet.

- Kunder blir stadig mer miljøbevisste og opptatte av produkters opprinnelse. Kundene ønsker bærekraftige alternativer, sier Stian Walseth, som har jobbet med å få Maxbo miljøtårnsertifisert.

Askim og Mysen rør

Askim og Mysen rør påpeker viktigheten å være miljøsertifisert for å kunne gi offentlige og private anbud. Ansvarlig for Miljøfyrtårnsertifisering og personalsjef, Wenche Buer, sier at det var en stor jobb som måtte gjøres.

- Det handler i stor grad om å systematisere allerede eksisterende rutiner, sier Buer. - Miljøsertifiseringen er bevisstgjørende på alt fra bilkjøring til strømforbruk, både i forhold til økonomi og miljø.

Indre Østfold kommune har videreført deltagelsen med sertifisering i Miljøfyrtårn. Med miljø menes både arbeidsmiljø og ytre miljø. Norske kommuner og fylkeskommuner utgjør selve ryggraden i sertifiseringsordningen og var med blant stifterne tilbake i 2003.