Miljøfyrtårn i Indre Østfold kommune

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning og er et konkret verktøy for å redusere klima- og miljøbelastningen i virksomheter.

Et økende antall oppdragsgivere i både privat og offentlig sektor, også Indre Østfold kommune, stiller miljøkrav til tilbydere når de kjøper inn varer og tjenester. Det å bruke innkjøpsmakten nevnes av mange som et av de viktigste virkemidlene både myndigheter og privat sektor har for å nå sine miljømålsettinger.

Ofte etterspørres det et anerkjent system for miljøledelse når det lyses ut oppdrag. Det er kun Miljøfyrtårn og to andre ordninger (ISO 14001 og EMAS) som er offisielt anerkjente som dokumentasjon for dette i Norge. Ved å presentere en anerkjent miljøsertifisering i anskaffelser kan bedriftene oppnå miljøeffekt, grønn innovasjon, konkurransefortrinn, omdømmeforbedring og kostnadsbesparelser.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. 

I 2023 har Indre Østfold mer enn 50 bedrifter som er miljøfyrtårnsertifisert.

Her kan du se hvilke bedrifter som er sertifisert i vår kommune (miljofyrtarn.no)

Velg Viken i feltet "Velg fylke" og Indre Østfold kommune i feltet "Velg kommune". Trykk på knappen "Søk".