Veileder om skogfond

Dette er en nyttig veileder med det meste av relevant og tilgjengelig informasjon om skogfond.

Veilederen er på 32 sider og kan skrives ut, men er først og fremst laget for digital lesing. Derfor inneholder den mange lenker til digitale skjema, kalkyler, filmer og fordypningsstoff på andre nettsider.

Til veilederen om skogfond