Skogkulturkalkulator

Skogkulturkalkulatoren er et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak.

I dette Excelarket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn dine egne forutsetninger.
 
Til skogkulturkalkulatoren