Kontaktinformasjon

For opplysninger om skogfondsaldo eller kontoutskrift
May Kristin Holtskog
Telefon: 940 10 729
E-post: may.holtskog@io.kommune.no

Vegard Aarnes, skogbrukssjef
Telefon: 906 69 695
E-post: vegard.aarnes@io.kommune.no

Finn Frøshaug, rådgiver
Telefon: 993 74 508
E-post: finn.kristen.froshaug@io.kommune.no
Innbyggertorget telefon: 69 68 10 00.

Besøksadresse: Askim rådhus, Rådhusgata 22, 1830 Askim

Vi oppfordrer til at refusjonskrav og søknader sendes elektronisk via www.skogfond.no. Husk å logge inn som privatperson, ikke foretak.

Alternativt kan du sende refusjonskrav til vårt postmottak via brev eller e-post:
Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad
E-post: post@io.kommune.no