Kultur- og arrangementsstøtte

Retningslinjer for kulturstøtte i Indre Østfold kommune (PDF, 224 kB)

Kommunale kulturmidler omfatter følgende tilskuddsordninger

Grunnstøtte – søknadsfristen er 15. april

Grunnstøtte er en årlig tildeling til frivillige lag og foreninger for barn og unge under 20 år med kultur som hovedmål.

Husleiestøtte – søknadsfristen er 15. april

Indre Østfold kommune gir gratis leie av lokaler til organisasjoner for barn og unge under 20 år til ordinære aktiviteter. De lag og foreninger som ikke kan benytte kommunens lokaler til sine ordinære aktiviteter, kan søke om husleiestøtte.

Søknadskjema

Søknad om grunnstøtte – husleiestøtte

Arrangementsstøtte og underskuddsgaranti

Søknadsfristene er 20. februar, 20. april, 20. august og 20. oktober

Det kan søkes om arrangementsstøtte eller underskuddsgaranti til arrangementer innenfor kultur og idrett som foregår i Indre Østfold kommune. Dette gis fortrinnsvis som underskuddsgaranti og det er arrangementer for barn og unge som prioriteres. 

Søknadsskjema

Søknad om arrangementsstøtte – underskuddsgaranti