Svømmehallen i Spydeberg

Velkommen til svømmehallen på Spydeberg ungdomsskole. Besøksadressen til svømmehallen er Griniveien 16, 1820 Spydeberg.

Spydeberg kommunale bad eies av Indre Østfold kommune og drives av Spydeberg håndball. Her finner du et 12,5 meters basseng med tilhørende badstue.

Åpningstider

Fredager er det folkebad. Folkebadet holdes stengt fra 1. mai til 1. september og i alle skolens ferier. Det er dermed åpent i perioden mellom 1. september og 1. mai.

Fredager kl. 16.30-19.30: Åpent for alle. Barn under 10 år kun i følge med voksen.

Sikkerhets- og trivselsregler

Tilbudet er et åpent tilbud, men av sikkerhets- og trivselshensyn er det noen regler som må følges:

 • Barn under 10 år har bare adgang til svømmehallen i følge med foresatte
 • Badet er ikke ansvarlig for verdisaker som ikke er innlevert til oppbevaring
 • Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget
 • All form for mat og drikke er forbudt i badeanlegget
 • Det må ikke stupes fra langsidene av bassenget. Stup må bare foretas fra den dypeste enden
 • Den siste timen av badets åpningstid er forbeholdt de som ønsker langdistansesvømming
 • Alle må vise ro og orden og følge personalets anvisninger
 • Personalet har det avgjørende ordet hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet
 • Overtredelse av ordensreglene kan medføre bortvisning fra badeanlegget

Tilbud om åpen svømmehall innebærer også tilbud om badstue. Tilbudet gis til kvinner i partallsuker og menn i oddetallsuker

Priser

 • Barn: Kr. 40,-
 • Voksne: Kr. 60,-
 • Familie: Kr. 120,-

Kontaktinformasjon

Anna Kristine Hidvegi tlf. 926 15 033