Pris, reglement og serviceerklæring

Pris kulturskole 2024 (PDF, 119 kB)

Reglement (PDF, 32 kB)

Serviceerklæring

Gratis plasser i kulturskolen

Vi tilbyr noen gratis plasser i kulturskolen som en økonomisk støtteordning for familier som har behov for det. Det gjør vi for at flere barn skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Tildeling av gratis plass gjøres etter en vurdering av helhetskoordinator i Nav.

Slik søker du

Hvis du ønsker å søke om gratis plass, kan du ta kontakt med helhetskoordinator i avdeling inkludering.

Kontaktpersoner

Stian Grav
E-post: stian.grav@nav.no
Tlf: 960 15 478

Anne-Mina Rambøl
E-post: anne-mina.rambol@nav.no
Tlf: 481 14 942