Breddeprogrammet

I tråd med rammeplanen «Mangfold og fordypning», legger kulturskolens breddeprogram opp til utadrettet virksomhet i samarbeid med andre.

Kulturskole for alle

I breddeprogrammet har vi mulighet til å nå ut med et kulturskoletilbud til enda flere barn og unge, og er et viktig bidrag til å nærme oss visjonen "Kulturskole for alle".

Pågående prosjekter

Kulturskoletilbud i SFO

Kulturskolen har et kulturskoletilbud i SFO for elevene på 2. trinn på seks skoler i kommunen. Ordningen utvides i 2024. Kulturskolen tilbyr en kulturkarusell gjennom året for elevene med blant annet fagene musikk, dans, visuell kunst og noe nysirkus.

Blås i skolen/Spill i skolen

Moen skole, Askimbyen skole, Hovin skole, Hærland skole, Skjønhaug skole, Båstad skole, Havnås skole og Vestgård skole.

Dans- og teaterprosjekt

Tomter skole, Vestgård skole

Musikk i barnehagen

Barnehagene Skjønhaug, Båstad og Kirkestua barnehage

Sangstund

Trøgstadheimen, PULS