Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv.

Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Her finner du NAV