Introduksjonstilbud for innvandrere

Målet med å delta i introduksjonsprogram er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Fra og med 1. september 2004 er introduksjonsloven en obligatorisk ordning for alle kommuner.

Målgrupper

Personer med følgende oppholdsgrunnlag etter utlendingsloven omfattes av introduksjonsordningen, hvis de er nyankomne og har behov for grunnleggende kvalifisering:

  • asyl
  • overføringsflyktninger
  • personer med kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon
  • personer som er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • familiemedlemmer til de ovennevnte gruppene

Disse gruppene har både rett og plikt til å delta i et helårig introduksjonsprogram på fulltid.

Kontakt NAV for bistand