TryggEst

Blir du utsatt for vold eller overgrep eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Da bør du kontakte kommunens TryggEst-team.

Tryggest-telefonen er nå tilgjengelig alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00, på telefon 69 68 12 14.

Hva er TryggEst?

Indre Østfold kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen har etablert et tverrsektorielt team som skal bidra til å sette fokus på å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med demens, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

TryggEst-team i Indre Østfold kommune

TryggEst-teamet i vår kommune består av representanter fra

  • tjeneste for psykisk helse og rus
  • hjemmetjenesten og sykehjem
  • koordinering og inntak
  • krisesenter

Kommunens TryggEst-team arbeider etter en modell som i Norge er forankret hos barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidet lokalt i Indre Østfold er politisk forankret i kommunens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 471 kB).

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-telefonen for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Indre Østfold kommune kan også kontakte teamet for råd og veiledning.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.