Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere tjenester på, for personer med nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er at du får muligheten til å ha et mest mulig aktivt og uavhengig liv, på tross av de utfordringene du har.

Hva innebærer en BPA-ordning?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass.

De tjenestene du har rett til å få organisert som BPA er

 • personlig assistanse (praktisk bistand og opplæring)
 • støttekontakt
 • avlastning

BPA gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar, men du selv eller noen som står deg nær må ta rollen som arbeidsleder for assistenten. 

Du styrer selv

 • hvem du vil ha som assistent
 • hva assistenten skal gjøre
 • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

Krav til søker

Du må

 • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse
 • være under 67 år
 • ha behov for bistand utover 2 år, og mer enn 32 timer per uke

Har du assistansebehov under 32 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan vurdere om det er hensiktsmessig. Det er kommunen som vurderer, og i utgangspunktet beslutter, hva slags hjelp du kan få.

Å være arbeidsleder

Når du får innvilget BPA betyr det at du, eller noen som står deg nær, må være arbeidsleder.

Å være arbeidsleder innebærer 

 • å definere behovene dine
 • å delta ved ansettelse
 • lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen bør gis
 • sette opp og følge arbeidsplaner

Arbeidsleder kan, innenfor rammen av vedtaket, i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis. Du vil få veiledning og opplæring i rollen som arbeidsleder.

Pris

Kommunen kan kreve egenandel for praktisk bistand.

Hvis du skal betale for tjenesten er det husholdningens samlede inntekt som avgjør hvor mye du skal betale. Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for inntekten din.

Søknad

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søk om BPA

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no