Omsorgsboliger

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede, og den er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen har også livsløpsstandard, det vil si at den er tilpasset personer med behov for ulike hjelpemidler.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Boligen kan enten leies av kommunen eller tildeles som andelsleilighet i et borettslag. Andelsleiligheter må kjøpes av den enkelte, her påløper det fellesutgifter i tillegg. Kommunen har begge varianter av omsorgsboliger, og omsorgsboligene er utformet ut i fra hvilke tjenester som tilbys i hvert boligkompleks.

Helse- og omsorgstjenestene innvilges etter den enkeltes behov. Det vil alltid være behovet for helse- og omsorgstjenester som er avgjørende for hvilke av omsorgsboligene som kan være aktuell for den som søker.

Målgruppe

Målgruppen for omsorgsbolig er eldre, syke, funksjonshemmede. Hovedregel er at søkeren må bo i kommunen.

Tjenester følger ikke automatisk med boligen og må søkes om separat.

Indre Østfold kommune har boliger for:

 • psykisk syke mennesker
 • mennesker med psykisk utviklingshemning
 • mennesker med ulike typer funksjonssvikt som trenger bistand
 • vanskeligstilte mennesker som trenger midlertidig bolig
 • omsorgsbolig for eldre

Søk om omsorgsbolig

Våre omsorgsboliger

 • Sommerrogata, Askim:
  • vi varmer ferdig middager hos beboere, eller beboere kan få levert middag hjem fra kommunen mot betaling
  • beboere kan benytte seg av arrangementer på Løkentunet
  • tilgang til kantine
  • tilgang til Frivilligsentralen  
 • Løkenenga, Askim
 • Kirkegata, Skjønhaug:
  • vi varmer ferdig middager hos beboere, eller beboere kan få levert middag hjem fra kommunen mot betaling
  • torsdagsklubb
  • onsdags quiz
 • Edwin Ruuds omsorgssenter, Mysen:
  • 33 leiligheter, hvor seks av de har mulighet for ektefeller
  • fullkost
  • døgnbemanning
  • trygghetsalarm som er koblet rett til vakttelefon i boligen

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no