Koordinerende enhet

Indre Østfold kommune har en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

Enheten skal bidra til å sikre helhetlig og koordinert tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer og har etter helselovgivningen overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no