Familieteam (psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte)

Familieteamet er et psykisk helsetilbud for barn, ungdom og foresatte.

Det kan være flere årsaker til at barn og ungdom strever i livene sine. Å hjelpe barn og unge handler ofte om å hjelpe foreldre først.

  • Vi har samtaler med barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene/familien.
  • Vi har samtaler og veiledning til foreldre uten barnet/ungdommen for å få råd om foreldrerollen og om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de strever med.
  • Vi har tilbud til gravide som opplever psykiske reaksjoner knyttet til graviditet, fødsel eller til det å bli forelder.

Kurstilbud

Kurstilbudene er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak. Dato for nye kurs publiseres seinere. 

Cos P

COS skal gi foreldre verktøy til å forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer. Kurset er for foreldre med barn 0-6 år, men kan også passe for foreldre med eldre barn.

Les mer om Cos P-kurs (PDF, 145 kB)

Tuning into Kids

Her er vi opptatt av å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trener på å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og på denne måten støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Tuning into Teens

Tema for gruppen er hvordan foreldre kan møte holdninger og følelser hos sine ungdommer. Samtalene kan ofte være vanskelige, og foreldre kan føle seg avvist i sitt forsøk på å forstå eller hjelpe. Likevel ser vi at unge utvikler høyere emosjonell intelligens når foreldrene prøver å hjelpe tenåringene sine til å lære om følelser. På den måten vil de håndtere ungdomsårene bedre.

ICDP

Et gruppetilbud for foreldre med barn i tenårene. Gjennom gruppene vil du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Ta kontakt med oss

Kontakttelefon: 940 19 297

Når man har det vanskelig er det mange veier til å få det bedre. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, så vi sammen kan utforske hva dere trenger.

Barn/ungdom og familier kan selv ta kontakt med Familieteamet. Du trenger ikke ta kontakt med lege for å få hjelp hos oss.

Samarbeidspartnere kan ta kontakt på vegne av barn/ungdom/familien. Det er viktig at den det tas kontakt på vegne av selv ønsker et tilbud.

Telefontiden er kl. 09.00-12.00 tirsdag, onsdag og torsdag. Du kan også bruke kontaktskjemaet vårt under.

Kontakt oss i familieteamet her