Veiledning før du søker

Dersom du ønsker veiledning før du søker kan du sende oss en henvendelse, få hjelp på innbyggertorgene eller du kan avtale en forhåndskonferanse med byggesaksbehandler.

Send henvendelse

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et avtalt møte mellom deg og en byggesaksbehandler. Møtet gjelder for tiltak etter plan- og bygningsloven og avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller av kommunen. På forhåndskonferansen vil det ikke bli tatt beslutninger som er rettslig bindende, og møtet må ikke forveksles med den ordinære saksbehandlingen som finner sted for en innsendt søknad.

Forhåndskonferanse koster kr. 4 560 ,- 

Her ser du avgiftsheftet til kommunen