Kart over din eiendom

Du kan gjøre deg kjent med kartgrunnlaget for din eiendom ved å søke opp eiendommen i dette kartet:

Kommunekart

I kartet kan du blant annet se registrerte grenser, gjeldende planer og annen informasjon ved å aktivere ulike kartlag. Du kan også måle i kartet, tegne på kartet og skrive ut situasjonskart i målestokk.