Byarkitekten

Indre Østfold har gode forbindelser på vei og bane til Osloregionen, og har ambisjoner om utvikling og vekst. Indre Østfold er en kommune hvor det finnes et stort engasjement for byutvikling blant politikere, medarbeidere, innbyggere og utbyggere.

Byarkitekten bidrar til helhetstenking rundt byutvikling basert på en bred forståelse av arkitektur, med fokus på byliv, byrom, bygninger, materialbruk, livskvalitet, folkehelse, bærekraft og gode romlige sammenhenger.

Indre Østfold ønsker en bærekraftig vekst som skaper attraktive boområder, og legger til rette for en enkel og miljøvennlig hverdag for innbyggerne. Kommunen vil i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Kommunen tror at god arkitektur er et verktøy for å skape det lokalsamfunnet som ønskes på kort og lang sikt, og har fokus på estetikk i plan- og byggesaker.

Vi bistår utbyggere ved behov i dialog- og formøter. Vår erfaring er at god dialog og tidlige avklaringer i planprosesser gir forutsigbarhet for utbyggere, og gode prosjekter for byen.

Veiledere

Estetisk veileder for Askim by, vedtatt 05.06.2019 (PDF, 2 MB)

Veiledende fargepalett for Askim og småhusarkitektur (PDF, 2 MB)

Veiledende fargepalett for Tomter (PDF, 3 MB)

Veileder vakker og varig arkitektur (PDF, 8 MB)

Stasjonsbyenes farger (PDF, 3 MB)