Søknadsskjema

Indre Østfold kommune kan gi økonomisk støtte til grendelag, foreninger og grupper som ønsker å bygge ut bredbånd i sitt eget område.

Søknad om støtte til utbygging av bredbånd