Tilsyn og feiing

Tilsyn av skorsteiner og fyringsanlegg

 • Tilsynet omfatter alle typer boliger og fritidsboliger der det er montert ildsted til skorsteinen
 • Tilsynet blir utført etter behov (risikoanalyse)

Etter å ha mottatt varsel om feiing eller tilsyn, skal eier eller representant for eier sørge for at brannforebyggere fra boligseksjonen har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, inkludert loft og kjeller.

Ansatte fra Brannforebyggende avdeling er uniformert og skal alltid fremvise legitimasjon.

Når du mottar SMS-varsel om tilsyn: Dette må du gjøre (iobr.no)

Tilsyn

Varsel om tilsyn meldes opp omtrent fem dager før tilsynet skal utføres, i form av egen lapp i postkassen.

Eier eller representant for eier må være tilstede ved tilsynet.

Hva kontrolleres ved tilsyn?

 • Monterte ildsteder 
 • Tilstanden på skorsteinen 
 • Sotmengde 
 • Rømningsveier
 • Takstige opp til skorsteinen 
 • Visuell kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere 
 • Generell informasjon vedrørende brannsikkerhet i din bolig

Etter tilsynet er utført

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget, vil du få en tilsynsrapport i posten. Da har du 30 dagers svarfrist for å svare skriftlig på hvordan du vil lukke avvikene du har fått.

Feiing

 • Se etter egen varsellapp om dette i postkassen
 • Huseier/leier skal sørge for at stige settes frem om feiingen skal foretas fra tak, og at det er godkjent stige opp til skorsteinen
 • Ildsteder må være slukket før feiing kan utføres 
 • Spjeld og ovnsdører må være stengt 
 • Feieren må ha tilgang til hele skorsteinen (kjeller og loft) 
 • Der skorsteinen er over 1,2 meter over tak, skal det monteres et platå ved skorsteinen 
 • Sot i bunnen av skorsteinen fjernes av feier, om ikke huseier/leier ønsker å gjøre dette selv

Brannforebyggende avgift

 • Denne avgiften er med på å dekke drift av feie- og tilsynstjenesten i Indre Østfold brann og redning. Det er kommunen selv som fakturerer og avgiften hører til selvkostområdet. Selvkost vil si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten - ikke mer og ikke mindre.
 • Alle skorsteiner som har tilkoblet ildsted, skal kontrolleres/feies etter behov
 • For at du skal slippe å betale den brannforebyggende avgiften, må ildstedene kobles i fra skorsteinen og hull må mures igjen. Eventuelt kan skorsteinen tettes/blendes på toppen. Dette skal kontrolleres av boligseksjonen.