Vår visjon

Vår visjon

Indre Østfold kommunes visjon er “På kornet”.

«På kornet» signaliserer blant annet åpenhet og tydelighet, noe som er nødvendig for å få til
engasjement og involvering.

Som visjon uttrykker "På kornet" presisjon og evnen til å levere. Det handler om å ta de riktige
beslutningene og utføre de riktige handlingene til rett tid. For å kunne oppnå slik presisjon, krevesbåde samhandling og kompetanse. Å gjøre de riktige tingene til rett tid, er effektiv og godressursforvaltning. I tillegg skaper det forutsigbarhet og trygghet for at behov og oppgaver blir godtivaretatt.

Ordet "kornet" gir assosiasjoner til fornybar vekst og utvikling. Kornet representerer nytt liv, et
mangfold av muligheter og en langsiktig, bærekraftig utvikling for å sikre gode vekstvilkår.
Kornet vises også i kommunevåpenet til Indre Østfold kommune.

"På kornet" er kortfattet og lett å huske. Det er allsidig og kan anvendes i mange sammenhenger ogpå mange nivåer. Visjonen er inkluderende og kan lett brukes, både innad i organisasjonen og utad.