Fakta om Indre Østfold

Fakta om kommunen

Antall innbyggere per februar 2022: 45 608 

Størrelse: 792 km²

Byer: Askim og Mysen

Tettsteder: Ringvoll, Tomter, Knapstad, Spydeberg, Båstad, Skjønhaug, Havnås, Slitu, Hærland, Trømborg, Kirkefjerdingen

Antall barnehager: 34, hvorav 20 er private

Antall skoler: 17 barneskoler (1.-7. trinn), fire ungdomsskoler (8.-10. trinn), to skoler med 1.-10. trinn og to videregående skoler

Totalt jordbruksareal (fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite): 237 488 dekar

Arealbarometer for Indre Østfold

Totalt produktivt skogareal: 436 943 dekar

Antall landbrukseiendommer med aktiv driftstilknytning: 1 113 stk

Bebyggelse: 28 057 dekar

Morsomt å vite

Vi takker for gode innspill fra innbyggere i Indre Østfold kommune!

Ole Kjærbus krigshistoriske samling, beliggende i Tomter, er Hobøls lokale minnebok fra krigen. Ole begynte å samle på gjenstander fra andre verdenskrig da han var ni år gammel. Senere ble han motstandsmann. Det er en imponerende og omfattende samling med blant annet våpen, kjøretøy, uniformer, sabotasjeutstyr, papirer og propagandamateriell. Ole døde i 2017, og samlingen drives i dag av frivillige fra Hobøl og omegn og av Oles barnebarn.

Sletnerskatten, en av de største gullskattene som er blitt funnet fra bronsealderen (ca. 400-500 e. Kr.) i Norge, ble funnet i 1860-årene av en husmann som skulle sette poteter på Sletner gård, sørvest for Edwin Ruuds omsorgssenter. Skatten består av ca. 500 gram smykker og brakteater i rent gull (24 karat), mest sannsynlig laget i Frankrike. I følge arkeolog Per Hernæs og andre historikere, hører denne skatten til de tre gravhaugene som ligger ved Edwin Ruuds omsorgssenter i dag. Disse gravhaugenes størrelse forteller at dette var et strategisk viktig sted på 300-500-tallet e. Kr. og at det her fantes et mektig høvding-/ småkongesete, som det bare var ti-tolv av i hele Norden på denne tiden. 

Det største asketreet i Norge vokser på Haukenes ved Lyseren i Spydeberg og har en omkrets på 725 cm målt 1,3 meter over bakken. Treet har utviklet en flott krone og en kraftig stamme som har delt seg ett stykke opp. Treet er vurdert til å være omkring 150 år.

I Båstad finnes et sted som kalles Helvete (på folkemunne). Det finnes historier om opphavet til navnet. I Hærland ligger en plass som heter Himmerike (eventuelt Himmelrike). Det vil si at Indre Østfold kommune både har himmel og helvete. Det er derfor ikke så langt mellom himmel og helvete som folk kanskje skulle tro. I dette tilfellet bare drøye 20 km.

I tillegg til Himmelriket i Hærland og Helvete i Båstad, ligger Hurrahølet i Askim. Der skal det før i tiden skal ha vært en skysstasjon med åpen bar langs Osloveien. Sikkert et hyggelig sted å overnatte før ferden gikk videre til Himmelriket, Helvete eller hvor man nå var på vei med hest og kjerre.

Indre Østfold kommune har 7,5 jernbanestasjoner i daglig bruk. Dette fordi grensen til Rakkestad går tvers over perrongen på Heia stasjon. Dermed vil halve toget stå i hver sin kommune. Avhengig av avgang/ankomst til Heia, vil du kunne gå på i Eidsberg og av i Rakkestad på samme stasjon.