Tyttebæret barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger/baser: 3

Eierform: Foreldreeid

I Tyttebæret har vi stort fokus på å jobbe i små grupper og med prosjekter. Vår erfaring er at barna lettere holder fokus og at det blir mer ro og trivsel når vi jobber i grupper. På den måten får barna større glede av aktivitetene. Vi er inspirert av Reggio Emilia og dette kommer til uttrykk i valg av prosjekter, dokumentasjon og ønske om en rød tråd i det vi gjør.

Åpningstider

Kl. 06.45-17.15
Barnehagen er åpen hele året med unntak fra helligdager, onsdag før skjærtorsdag og fem planleggingsdager.

Beliggenhet

Barnehagen har beliggenhet i Grååsen langs fylkesvei 122. Vi har kort vei til flere flotte turområder samt sentrum.

Barnehagens hjemmeside