Skogstjerna Natur- og Menighetsbarnehage, Eidsberg

Om barnehagen

Antall avdelinger: 3

Eierform: Privat

Barnehagen utvider profilen og er nå en natur- og menighetsbarnehage.

Vi ønsker i større grad å legge vekt på at barna får gode opplevelser, leke og utforske i naturen.

Det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen vår, og skal videreføres i takt med fokus på natur og uteliv.

Vi er en helsefremmende barnehage.

Åpningstider

Kl. 06.30 – 17.00

Feriestengt i de to siste ukene i juli, i dagene mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Beliggenhet

Fra januar 2023 er alle tre avdelingene i Trømborg.

Vi har skogen som nærmeste nabo, som innbyr til lek, utforsking og undring.

.

Barnehagens hjemmeside