Misjonskirken barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 2

Eierform: Privat

Vår visjon er : Liten, nær og trygg

Vi ønsker å ha trygge, nære relasjoner til barn og foresatte, og at barnets beste er et mål i alle situasjoner. Vi har en småbarnsavdeling som heter Fryd med plass til ni barn, og en storbarnsavdeling som heter Glede med plass til 18 barn. Lek, fantasi, glede og humor står høyt i kurs hos oss, og leken har en fremtredende og viktig plass i hverdagen. Vi gir et faglig og pedagogisk tilbud som bygger på rammeplanen hvor sosial kompetanse og språk er viktige elementer i barns utvikling. Vi er en barnehage som verdsetter enkeltbarnet som unikt, samtidig som det skal lære seg å være en viktig bidragsyter inn i et inkluderende fellesskap.

Barnehagen har en utvidet formålsparagraf hvor kristne sanger og fortellinger er en naturlig del av hverdagen. I like stor grad vil det bli formidlet sanger, fortellinger og bøker fra samtiden og barnekulturen.

Vi holder til i Misjonskirken, og er så heldige å kunne benytte øvrige rom i tillegg til barnehagens egne lokaler. Vi har kort vei til skogen og har etablert en egen bålplass.

Åpningstider

Kl. 07.15-16.45

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentralt i Askim ved fylkesvei 128 med gangavstand til tog og busstasjon.

Barnehagens hjemmeside