Menighetsbarnehagen Trøgstad

Om barnehagen

Antall avdelinger Kirkestallen: 2

Eierform: Privat menighetsbarnehage

Vi er en barnehage med friluftsprofil. Vi har utvidet kristen formålsparagraf, hvor kristne sanger og fortellinger hører med i hverdagen sammen med tradisjonelle og nye sanger og fortellinger fra barnekulturen.  Vi bygger det pedagogiske innholdet på rammeplanen, og vi fokuserer på det unike enkeltbarnet, relasjoner, lek, glede, fantasi og språk. 

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Kirkestallen: Vi ligger ved siden av Trøgstad kirke i Skjønhaug og har skog og natur rett utenfor døra. Avdelingen med de eldste barna, Villblomsten, har uterommet som avdelingslokaler. De har også et tørt og varmt sted å gå inn når det er behov.