Gullhaugen steinerbarnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger/baser: 2

Eierform: Stiftelse

Barnehagen baserer sin pedagogikk på Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Barnets lek er et viktig grunnlag for barnets personlighetsdannelse og for det senere voksne menneskets evne til å arbeide, oppleve andre mennesker og til å tenke kreativt. Leken prioriteres høyt, og barna leker både ute og inne hver dag.

Åpningstider

Kl. 06.45-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger landlig til nordvest for Askim sentrum. I umiddelbar nærhet ligger Steinerskolen i Indre Østfold og rett over veien ligger Askim bærpresseri.

Barnehagens hjemmeside