Blomsterenga barnehage og Vollene naturavdeling

Om barnehagen

Antall avdelinger: 7

Eierform: Kommunal

Blomsterenga barnehage: Et godt sted å være

Barnas nysgjerrighet, uttrykk og inntrykk har stor verdi hos oss og er utgangspunkt for ulike prosjekter.

Barna skal få utfolde seg gjennom lek og få oppleve skaperglede.

En av avdelingene våre, Vollene naturavdeling, ligger flott plassert på Vollene gård. Her får barna oppleve naturen gjennom alle årstider gjennom lek og læring, og vi bruker naturen som læringsarena.

Blomsterenga barnehage - beveg deg rundt i barnehagen

Vollene naturavdeling - beveg deg rundt i barnehagen

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Blomsterenga ligger sentralt plassert på Lundfeltet, mens avdeling Vollene ligger ved Vollene gård.

Dokumenter

Årsplan 2024 for Blomsterenga barnehage (PDF, 641 kB)