Home-Start Familiekontakten

Ønsker du hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten? Det er gode, men travle hverdager med småbarn i hjemmet. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. 

Ønsker du å bli frivillig familiekontakt? 

Er du nysgjerrig på vårt arbeid og vil bidra som frivillig familiekontakt? 
Alle som vil bli familiekontakter blir invitert til et forberedelseskurs hos Home-Start Familiekontakten Indre Østfold på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

Bli frivillig familiekontakt

Bli familiekontakt (frivillig.no)

Påmelding til kurs for frivillige

Kurset starter opp tirsdag 23. april kl. 16.30-19.30. Det holdes i våre lokaler i Askim i Klokkergata 1A. Kurskveldene er fordelt på 6 kursdager over 7 uker fra mot begynnelsen av juni.

Politiattest må leveres i løpet av kurset.

Har du spørsmål, kontakt oss mobil 400 33 632 eller på posthomestart@io.kommune.no

Påmelding til kurs for frivillige

Home-Start Familiekontakten kan tilby

 • et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger
 • en voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
 • praktisk hjelp og støtte
 • en pustepause i hverdagen
 • besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer
 • et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier med minst ett barn under skolealder
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt
 • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt, må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov
 • Familiekontakten har taushetsplikt
 • Familiekontakten må levere politiattest

Ønsker du en familiekontakt?

Ta kontakt med oss her