Lytt

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen. Den skal gi retning for en helhetlig samfunnsutvikling, og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplanen består av to deler:

  • Samfunnsdelen med mål og strategier
  • Arealdelen med plankart og bestemmelser

Ny kommune, ny kommuneplan - kom med innspill!  

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Indre Østfold-samfunnet og hva det er viktig å prioritere i årene fremover.

Mer informasjon og lenke til skjema for innspill finner du her

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019, sak 59/19 oppstart av arbeid med kommuneplan og planstrategi for Indre Østfold kommune, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 10-1 og 11-12. Her kan du se vedtaket:

Gå til sak 59/19 oppstart av arbeid med kommuneplan og planstrategi for Indre Østfold kommune.

Varsel om oppstart med forslag til planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar 2020. 

Gå til høringsdokumentene her

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal være klar for høring høsten 2021. Fram til ny arealdel er vedtatt, vil de fem tidligere kommuneplanenes arealdel gjelde.

Arealdel, Askim

Arealdel, Eidsberg

Arealdel, Hobøl

Arealdel, Spydeberg

Arealdel, Trøgstad

Søk kommuneplan i kart