Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen. Den skal gi retning for en helhetlig samfunnsutvikling, og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplanen består av to deler:

  • Samfunnsdelen med mål og strategier
  • Arealdelen med plankart og bestemmelser

Ny kommune, ny kommuneplan!

Les innspillene fra de lokale verkstedene

For å lage en god plan inviterte Indre Østfold kommune innbyggerne til lokale verksteder i uke 7 og 9 vinteren 2020.

Verkstedene ble arrangert på fem ulike steder i kommunen. Vi ønsket å finne ut hva som gir trivsel og hva som er typisk for Indre Østfold kommune.

Det var valgt ut fem temaområder som kommunen ønsket å få innspill på: folkehelse og levekår, klima, økonomi, næring og samskaping. På de lokale verkstedene møtte innbyggerne politikere som var opptatt av deres meninger om kommunen. Møtene var åpne for alle, uavhengig av hvor i kommunen man bor.

Innspillene fra de lokale verkstedene

Her kan du lese alle innspillene vi har fått, gjengitt nøyaktig slik de ble skrevet av innbyggerne. Indre Østfold kommune har ikke gjort noen vurdering av innspillene. Innspillene fra hvert av de lokale verkstedene vil bli sendt til politikerne, som tar med seg disse i det videre arbeidet med kommuneplanen. 

De som ikke hadde mulighet til å møte på et av de fem stedene, kunne gi sine innspill digitalt.

Innspill fra lokalt verksted i Knapstad, 11. februar 2020 (PDF, 322 kB)

Innspill fra lokalt verksted i Mysen, 12. februar 2020 (PDF, 296 kB)

Innspill fra lokalt verksted i Spydeberg, 24. februar 2020 (PDF, 301 kB)

Innspill fra lokalt verksted på Skjønhaug, 26. februar 2020 (PDF, 322 kB)

Innspill fra lokal verksted i Askim, 27. februar 2020 (PDF, 326 kB)

Innspillene fra næringslivet

Det lokale næringslivet ble invitert til workshop i forbindelse med næringslivsfrokosten 5. mars i kommunestyrsalen i Indre Østfold rådhus. De som ikke hadde mulighet til å møte til frokosten, kunne gi innspill digitalt.

Innspill fra næringslivet 5. mars 2020 (PDF, 291 kB)

Landbruksnæringen var invitert til workshop 11. mars, men møtet ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. De som hadde meldt seg på workshopen ble oppfordret til å sende innspill digitalt.

Se innspillene fra fellesutvalget for bondelagene her (PDF, 302 kB)

Fordi den planlagte workshopen ble avlyst, sendte leder av Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold innspill på vegne av Fellesutvalget.

Digitale meldinger

De som ikke hadde mulighet til å møte på lokalt verksted eller næringsfrokosten, ble invitert til å gi innspill digitalt via kommunens hjemmeside.

Se de digitale innspillene her (PDF, 445 kB)

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal være klar for høring høsten 2021. Fram til ny arealdel er vedtatt, vil de fem tidligere kommuneplanenes arealdel gjelde.

Arealdel, Askim

Arealdel, Eidsberg

Arealdel, Hobøl

Arealdel, Spydeberg

Arealdel, Trøgstad

Søk kommuneplan i kart