Har du lyst til å turnere eller på annen måte bidra inn i DKS og vise frem din kunstform til ca 5300 flotte skolebarn i Indre Østfold? Da kan du søke om å bli en del av den nye lokale planen for DKS Indre Østfold som trer i kraft ved skolestart august 2020, og gjelder for de neste 4 skole årene.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skolene i Norge. Vi skal gi skolene et tilbud som gjelder for alle elever, har et høyt kvalitetsnivå, henter relevans fra lærerplanene, viser mangfold og gjør elevene deltakende og bevisste på kunstarten. Vi ønsker også lokal forankring, og lokale søkere oppfordres til å sende inn søknad. 

Frist for innsending av programforslag er 25. oktober 2019. 

Mer informasjon:

Mer informasjon og fullstendig utlysningstekst finner du her. 

Link til søknadsskjema:

Søknadskjema finner du her. 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Anett Roselin Svardal – Kulturprodusent
E-post: anett.roselin.svardal@io.kommune.no 
Seksjon for kulturutvikling
Indre Østfold Kommune 2020

Foto: Morten Brunslid