Vi skal lage nye nettsider for Indre Østfold kommune og i den forbindelse ønsker vi å få vite hva som er viktig for deg å finne på nettsidene våre. 
 
  • Hva er ditt behov? 
  • Hvilken funksjonalitet ønsker du å finne? 
  • Er språket godt nok; forstår du hva som står der? 
  • Bruker du søkemotoren? 
  • Leser du nyhetene som publiseres? 
     
Vi ønsker å få høre dine tanker og behov, slik at vi kan lage nettsider som er tilpasset dine behov som innbygger i Indre Østfold kommune. 
 
Er du næringsdrivende, bonde, engasjert innenfor lag og foreninger, pårørende til mennesker med spesielle behov, foresatt, eller rett og slett bare er en innbygger i kommunen vår, så er du velkommen til å delta på et møte/verksted om dette. 
 
Møtene deles inn i kategorier og noen vil foregå på dagtid og andre på kveldstid.
 
Vi ønsker å treffe deg følgende dager:
  • Mandag 29.  april kl. 09.00-10.30. Næringsliv og landbruk. Bystyresalen, Askim rådhus 
  • Mandag 29. april kl. 18.30-20.00. Foresatte, pårørende til mennesker med spesielle behov, allmenne innbyggere. Bystyresalen, Askim rådhus 
  • Tirsdag 30. april kl. 18.00-19.30. Lag og foreninger. Møterom Solbergfoss, Askim rådhus
Påmelding sendes på e-post til mimi.slevigen@eidsberg.kommune.no eller på tlf. 902 03 527. Vi trenger da å vite hvem du er og hvilket møte du vil delta på.
 
Politiske råd får invitasjon 
Ungdomsråd, eldreråd, integreringsråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og media får invitasjon tilsendt med dato og sted for egne møter. Alle møtene vil foregå i uke 17 og 18.