Her kommer referater fra møtene

Medlemmer:

Thor Hals Ordfører Askim og leder av fellesnemnda
Erik Unaas Ordfører Eidsberg og nestleder fellesnemnda
Olav Breivik Ordfører Hobøl
Petter Schou Ordfører Spydeberg
Saxe Frøshaug Ordfører Trøgstad
Brita Fladberg (AP)  
Kathrine Hestø Hansen (AP)