Utvalgene er nå på plass og politikerne fordeler seg slik:

Alle utvalgene er valgt for perioden 2020 - 2023.