Privat vannforsyningsanlegg

Privat vannforsyningsanlegg

Deler du brønn med naboen?

Alle små vannforsyningssystem skal registreres.

Les om registrering av felles brønner

Vannkvalitet

Som vannverksabonnent blir du til enhver tid forsynt med hygienisk og trygt vann.

Avbrudd i vannforsyningen

Du skal ikke oppleve avbrudd i vannforsyningen som varer i mer enn åtte timer. Du skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på minst to bar. To bar tilsvarer trykket på en vannsøyle med høyde på 20 meter.

Planlagte reparasjoner

Du vil bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.

Lekkasjer og driftsforstyrrelser

Du vil alltid bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan gjøre at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.