Nytt abonnement

Nytt abonnement

Alle som søker om tilknytning til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet, må i tillegg søke om sanitærabonnement.

Søk om sanitærabonnement

Direktoratet for Byggkvalitet

Når søknadene er godkjent, knyttes nye abonnenter til det kommunale ledningsnettet. Vannmåler må installeres før anlegget tas i bruk.

Les om vannmåler og avlesning her

Se priser i avgiftsheftet

Abonnementsvilkår

Både privatpersoner og utførende entreprenør må følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 

Last ned administrative bestemmelser

Bestill tekniske bestemmelser