Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Vannmålere

I Indre Østfold kommune skal alle eiendommer med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp ha vannmåler.

Vannmåleren skal måle alt vann og/eller avløp som brukes på eiendommen. På denne måten betaler du for det faktiske vannforbruket, i tillegg til et abonnementsgebyr per boenhet.

Betaling etter stipulert (beregnet) forbruk

I vann- og avløpsforskriften for Indre Østfold kommune står det følgende:

§ 9-5. Betaling etter stipulert forbruk

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra eiendommens bruksareal multiplisert (ganget) med en faktor for vannforbruk per kvadratmeter BRA. Faktoren fremgår av gebyrregulativet (avgiftsheftet).

Bruksareal (BRA) for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger (inkludert innvendige vegger), uavhengig av bruken. 

Regelverket gir begrensede muligheter til å differensiere (gjøre forskjeller) i det variable gebyret for forbruk. Det er anbefalt å bruke samme gebyr per kubikkmeter (m3) for alle abonnentgrupper. Gebyret fastsettes hovedsakelig etter målt forbruk, og unntaksvis etter stipulert forbruk der det ikke er installert vannmåler. 

I ny forskrift ble det foreslått at ved stipulert forbruk, skulle forbruket beregnes ut fra eiendommens bruksareal etter NS-3940 (Norsk standard), altså et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Omregningsfaktor for stipulert forbruk 

Regelverket understreker at det stipulerte forbruket i størst mulig grad skal tilsvare reelt forbruk. I følge Norsk Vann (2011) bør omregningsfaktoren for stipulert årlig forbruk ligge mellom 1,1 – 1,3 kubikkmeter (m3)  per kvadratmeter (m2) bruksareal. I ny forskrift for Indre Østfold kommune ble det vedtatt en omregningsfaktor på 1,2 m3 per m2 bruksareal for 2020.

Forholdstallet (faktoren) vedtas samtidig med kommunens budsjett og finnes i avgiftsheftet.

Her finner du avgiftsheftet

Her ser du forskrift om vann- og avløpsgebyr for Indre Østfold kommune

I tiden framover

Alle husstander som vil få pålegg om å installere vannmåler, får tilsendt et informasjonsbrev med tydelig informasjon om hva endringen omfatter og hvordan arbeidet organiseres. 

Det ble sendt ut tilbudsforespørsler til rørleggere i distriktet sommeren 2020. Av de fire tilbudene vi fikk inn, er det valgt ut og gjort avtale med tre leverandører om installasjon av vannmålere.

Det vil bli avholdt oppstartsmøter med leverandørene i løpet av uke 34. Informasjonsbrev om hvordan dette skal organiseres og gjennomføres vil bli sendt før installasjonen starter opp. 

Her finner du mer informasjon om vannmålere og avlesning