VA-sanering i Harestien, Ekornveien og Pinnsvinveien, Knapstad

VA-sanering i Harestien, Ekornveien og Pinnsvinveien, Knapstad

Oppgaver som skal utføres er sanering av avløp, nytt ledningsnett for drikkevann med brannvann, oppstramming av vei og bygging av fortau.

Det er fjell i området som medfører sprenging, det er gjennomført husinspeksjoner og det er utarbeidet tilstandsrapporter før anleggsstart. Tilstandsrapporten er overlevert entreprenøren Slik at husene ivaretas under arbeidets gang.

Det var entreprenør Arild Kolstad AS som ble valgt etter kriterier og pris i anbudsforespørselen. På grunn av covid-19, har oppstarten blitt forsinket, og tiden er i mellomtiden benyttet til forberedende arbeider. Entreprenøren er nå i ferd med å etablere seg med en riggplass for materiell og brakker i området.

Det er noen vannledninger som har ukjent tilkobling på hovedledningen til kommunen. Vi har startet opp med kartlegging og forbereding av disse for at de også skal ivaretas under anleggsarbeidene.

Selve saneringsjobben med utførelse starter opp i uke 31 i 2021.

Du kan ta direkte kontakt med entreprenør Arild Kolstad AS for få mer informasjon om fremdrift for din eiendom. 

Her ser du framdriftsplan og kontaktinformasjon til entreprenøren (PDF, 660 kB)

Her ser du hjemmesiden til entreprenøren

Prosjektleder fra kommunen

Rune Nicolaisen, tlf 905 49 434, e-post: rune.nicolaisen@io.kommune.no

Dokumenter

Kort beskrivelse av saneringen (PDF, 370 kB)

Brev sendt til de berørte, 11. september 2020 (PDF, 170 kB)

Brosjyre: Plikt til å separere avløpsledninger (PDF, 207 kB)

Kart over sanering Knapstad (PDF, 920 kB)